Zaproszenie do złożenia oferty „Zakup fabrycznie nowego urządzenia elektrycznego do perforacji papieru lub kartonu wraz z narzędziem perforującym dla ZAZ TPU Trzeźwa Gmina w Chmielniku”

Nazwa zamówienia:

„Zakup fabrycznie nowego urządzenia elektrycznego do perforacji papieru lub kartonu wraz z narzędziem perforującym dla ZAZ TPU Trzeźwa Gmina w Chmielniku”

 

  1. Zamawiający:

 

Zakład Aktywności Zawodowej Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom

„Trzeźwa Gmina” w Chmielniku”

36-017 Błędowa Tyczyńska, Wola Rafałowska 214  

tel. 17 230 45 46

NIP  813-36-76-870,  REGON  690463790 – 00052

www.zaz.trzezwagmina.pl

e-mail: drukarnia@zaz.trzezwagmina.pl

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego urządzenia elektrycznego do perforacji papieru lub kartonu wraz z narzędziem perforującym zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.

 

  1. Termin wykonania zamówienia: Od daty podpisania umowy do 30.09.2020 r.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik-nr-3 Wzór Umowy Dostawy
Zaproszenie do składania ofert