Informujemy, że rekrutacja do projektu „Ośrodek Naturoterapii DOM ZDROWIA” w Błażowej została przedłużona do 25.01.2017 r.

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Ośrodek Naturoterapii DOM ZDROWIA” w Błażowej została przedłużona do 10.01.2017 r.

Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „ Trzeźwa Gmina’’

w Chmielniku

ogłasza rekrutację do projektu pn.

 „ Ośrodek Naturoterapii DOM ZDROWIA’’

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych:
• ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w przypadku stopnia umiarkowanego upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, autyzm),
• pozostających bez zatrudnienia,
• z terenu powiatu rzeszowskiego,
• w wieku aktywności zawodowej.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o:
• zapoznanie się Regulaminem rekrutacji
• wypełnienie Formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami
• złożenie niezbędnych dokumentów do dnia  16 grudnia 2016  r.

Uczestnikom projektu zapewniamy:

  • pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej

– Ośrodek Naturoterapii DOM ZDROWIA w Błażowej,

  • możliwość rozwoju osobistego,
  • kompleksową rehabilitację zawodową i społeczną.

Miejsca składania dokumentów:
Biuro projektu: 36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 18 tel. 698337762

Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom ‘’Trzeźwa Gmina’’ w Chmielniku

36-016 Chmielnik 146  tel. 17 229 26 00

e-mail: tgmina@ostnet.pl

Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej

Wola Rafałowska 214, 36-017 Błędowa Tyczyńska
tel.: 17 230 45 42
e-mail: drukarnia@zaz.trzezwagmina.pl

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Regulamin projektu
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji – Formularz rekrutacyjny

Załącznik 1 do formularza rekrutacyjnego
Załącznik 2 do formularza rekrutacyjnego
Załącznik 3 do formularza rekrutacyjnego
Załącznik 4 do formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji – Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji – Oświadczenie uczestnika projektu