Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej powstał 31.12.2007r. z inicjatywy stowarzyszenia – Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku. Jego utworzenie było odpowiedzią na potrzeby społeczne i rynkowe.

img_4054Podstawowym celem działania Zakładu jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych , ich rehabilitacja zawodowa i społeczna, dostosowana do indywidualnych potrzeb. Zakład jest miejscem stwarzającym możliwość rozwoju zawodowego i osobistego każdego pracownika. Obecnie zatrudniamy 35 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (ze specjalnymi schorzeniami), a ich pracę wspiera 11 osób zatrudnionych jako personel Zakładu.

Posiadamy nowoczesne maszyny, co pozawala na profesjonalne wykonanie usług.

Oferujemy:img_1847

  • profesjonalne usługi poligraficzne ( druk cyfrowy, wielkoformatowy, UV, grawerowanie i znakowanie laserem, sublimacje i termo transfer, hot stamping i tłoczenie, reklamy przestrzenne w technice 3D),
  • usługi introligatorskie,
  • precyzyjne konfekcjonowanie i rękodzieło artystyczne,
  • produkcję podpałki ekologicznej K- Lumet.

Wygospodarowany zysk jest przeznaczony na Zakładowy Fundusz Aktywności, z którego korzystają wyłącznie pracownicy- osoby niepełnosprawne, a środki przeznaczone są na polepszenie warunków życia i pracy.

Zakład jest przepustką na normalne życie, rozwijanie kompetencji, zaspokajanie potrzeb w relacjach i życiu ludzi, realizowanie potrzeb finansowych, spełnianie indywidualnych marzeń i rozwój lokalny.